Ekonomi
Giriş Tarihi : 06-07-2021 01:26   Güncelleme : 06-07-2021 01:26

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNE YÖNELİK YATIRIMLARA %50 HİBE DESTEĞİ

​Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/21) 25 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNE YÖNELİK YATIRIMLARA %50 HİBE DESTEĞİ

​Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/21) 25 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Aşağıda belirtilen yatırım konuları için; kararın yayımlandığı tarihte (21 Mayıs 2021) işletmesi Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olan ve en az 1 yıldır aktif olan,  hibe konuları için gerekli şartları sağlamak kaydı ile gerçek ve tüzel kişilere destekleme için başvurabileceklerdir. Hibe desteğine başvurular 01-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak olup, başvurular İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesine yapacaklardır.

Yetiştiricilere;

Büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli yeni ahır,

Küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ağıl yapımı

Kapasite artırımı/ Rehabilitasyonu

Hayvan barınağı amaçlı çadır alımı

Makine, alet ve ekipman alımına ( Yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcısı sistemi, seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma tankı, hayvan kaşıma ünitesi, otomatik suluk)

Yukarıda belirtilen konularda %50 hibe desteği verilecektir.

Hibe desteğinden, projesi onaylanan, hibe taahhütnamesini veren ve termin planında belirtilen süre içinde yatırımı tamamlayan yatırımcılar yararlanacaktır. Yatırımların 30.11.2021 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

Başvuru aşamasında İstenecek Belgeler:

1-Hibe Başvuru Formu(Ek-1),

2-Ön Proje Formatı(Ek-2),

3-Tahmin Sabit Yatırım ve Termin Plan Tablosu(Ek-4),

4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

5- Bakanlık kayıt sistemlerine 21.05.2021 tarihi itibari ile en az 1 yıl öce kayıtlı olduğuna dair belge,

6-Adli sicil kaydı,

7- İnşaat yatırımın yapılacağı arazi/arazilere ait aidiyet belgesi,

8- Çadır alımı için başvurularda Göçer Belgesi

9-Yatırımcılar yatırımlarını 30/11/2021 tarihine kadar tamamlayacaklarına dair noter onaylı hibe taahhütnamesini İl Müdürlüğüne sunmak zorundadır. Bu tarihe kadar yatırımlarını tamamlamayanlara 2021 yılı bütçe uygulama esasları çerçevesinde ek süre verilmez ve hibe ödemesi yapılmaz.

Ayrıntılı bilgi, için İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizle irtibata geçebilirsiniz.

Başvurular 1 – 30 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacaktır.