Ekonomi
Giriş Tarihi : 16-11-2021 23:36   Güncelleme : 16-11-2021 23:36

KIRSAL KALKINMA HİBE PROJELERİNE YÖNELİK BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

KIRSAL KALKINMA HİBE PROJELERİNE YÖNELİK BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

KIRSAL KALKINMA HİBE PROJELERİNE YÖNELİK BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

                Bakanlığımız
Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında % 50 hibeli Tarıma Dayalı Ekonomik ve
Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Projeleri için başvurularımız devam
ediyor. Bu programın amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını
dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeylerinin yükseltilmesi, tarımsal üretim
ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli
işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi,
gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının
oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler
için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının
yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının
etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin
oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların
desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Hibe
programı ile küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım
tesislerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda İl Müdürlüğümüz Kırsal
Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi tarafından yatırımcılarımıza ve çiftçilerimize
yönelik bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.

Bu etapta daha önceki yıllarda
desteklenen ve üreticilerimiz tarafından talep edilen; Çapa makinası, Motorlu
tırpan, Büyükbaş- Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik ekipmanlar, sağım
sistemi ekipmanları, arıcılık makine ve ekipmanları gibi bakanlığımızca
belirlenen 74 kalem makine ve ekipmana %50 hibe desteği verilecektir.

Proje Başvuruları:

https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx adresinden yapabilmektedir.